Rezerva
 
 
 
 
Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

Finančná Rezerva

Vytvorenie finančnej rezervy je nevyhnutné pre fungovanie domácnosti či podniku. Každý majiteľ podniku si dôležitosť rezervy uvedomuje. Problém, s ktorým sa stretávame je u fyzických osôb. Podľa prieskumov jednotlivci či rodiny na Slovensku majú nízke, resp. veľmi nízke rezervy (ba niektorí nemajú žiadne). Tvorba finančnej rezervy sa podceňuje, ba ani finančný poradcovia o nej veľmi nehovoria. Správna výška finančnej rezervy je alfou a omegou finančného plánovania. V praxi sa stretávam s názorom, že finančná rezerva je vytvorená, príp. sa tvorí v poistení, ktoré si platím. Tento mýtus je však obrovským omylom. Neexistuje totiž poistenie, ktorá Vám kryje nasledovné situácie:

-    zabezpečenie pri strate zamestnania
-    preklenutie krátkodobej finančnej insolventnosti
-    preklenutie pracovnej neschopnosti následkom choroby do 1 roka
-    údržba majetku
-    výpadok, zostarnutie domácich spotrebičov


Výška finančnej rezervy je závislá na nasledovných faktoroch:
 -  mesačné výdaje domácnosti,
 -  typ zamestnania, pracovná pozícia
 -  vek domácich spotrebičov
 -  predpokladaná náročnosť na nevyhnutnú údržbu majetku
 -  obdobie na aké si potrebujem finančnú rezervu vytvoriť

Všetky tieto faktory sú dôležité pre stanovenie finančnej rezervy. Zároveň je dôležité poznať, do akých finančných produktov mám uložiť svoju rezervu. Ak sa teda zamýšľate nad vytvorením si finančného plánu, potom stanovenie a vytvorenie finančnej rezervy je prvým krokom.