Zabezpečenie
 
 
 
 
Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

Zabezpečenie

    Dôvodov, prečo uzavrieť životné poistenie, je neúrekom. Jedným z najčastejšie uvádzaných je však vytváranie finančnej rezervy na dôchodkové obdobie. Skutočný účel životného poistenia je ale zabezpečenie rodiny v prípade úrazu alebo smrti.
Podľa štatistík jedným z dôvodov, kedy by si ľudia uzavreli životné poistenie, je splácanie hypotéky alebo zabezpečenie blízkych pre prípad smrti či úrazu. Iní by zvažovali uzavretie poistenia pri narodení potomka. Jedným z mýtov o životnom poistení je, že životné poistenie je sporenie.
Primárnym cieľom akéhokoľvek produktu z dielne poisťovne je poistenie. Za túto službu si poisťovňa strháva primeranú výšku odplaty. Životné poistenie teda nie je sporenie v pravom slova zmysle, aj keď na konci trvania zmluvy dostane klient vyplatený určitý objem peňazí.
   Ľudia často odmietajú poistenie. Odmietanie je principiálne, pretože nepoznajú význam poistenia. Pravdou je, že poistenie nepotrebuje každý. So sarkazmom sa dá povedať, že ho potrebuje iba ten, komu sa v budúcnosti niečo stane. Riziká, s ktorými sa dnes človek každodenne stretáva, je veľmi ťažké, ba priam nemožné minimalizovať. Či je to už cesta na nákup, do práce alebo samotné opustenie postele. Poistenie je vyjadrením sebaúcty a úcty k tomu, čo dotyčný už v živote dokázal. Nie je to však všeliek.
    Množstvo finančných aj nefinančných produktov sa dnes predáva spolu s poistením. Či už ide o športové potreby, platobné alebo nákupné karty, ide vždy o doplnkovú službu. Nastavenie poistných súm je však pri týchto typoch poistení minimálne a pre človeka, ktorý by mal iba takýto typ poistenia, nedostatočné. Preto platí, že keď už má človek poistenie, mal by vedieť, kedy mu akú sumu poisťovňa vyplatí a čo z tejto sumy dokáže pokryť či zabezpečiť. Máloktorá poistka ale pokrýva všetky možné udalosti. Výška odškodnenia závisí od poistných podmienok a poistných súm.

   Hľadanie ideálnej poistky zaberie veľa času. Jednou z možností, ako si uľahčiť prácu, je spoľahnúť sa na porovnanie, ktoré druhí urobia za Vás.