Renta
 
 
 
 
Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?

Renta

    Viete ako sa najlepšie postaráte o svoje deti ? Tak, že sa zabezpečíte na dôchodok.
Situácia na Slovensku je nasledovná. Počas socializmu sme všetci mali istoty. Istotu práce, bývania, dôchodku... Väčšina súčasných dôchodcov vyrástli práve v socializme a v istotách. Lenže dnešní štyridsiatnici, päťdesiatnici, ktorí vyrastali ešte v socializme, tie istoty už dnes nemajú. Mladí ľudia, mladší ako 40 rokov, s nimi nemôžu rátať už vôbec. Jedinú istotu, ktorú majú je, že budú dostávať štátny dôchodok z I. piliera. Lenže výšku dôchodku nevie predpokladať nich. Platí pravidlo, že budúca výška dôchodku je závislá na politickom rozhodnutí. Tak aká bude výška môjho dôchodku ? Tak či tak sa výška priemerného starobného dôchodku bude pohybovať na úrovni 35 až 45 % z priemernej mzdy. Táto hodnota však bude postačovať na pokrytie základných potrieb žitia (bývanie, energie, strava). 
    Tí „vekovo mladší“ majú  možnosť vstúpiť do II. piliera (doplnková dôchodková spoločnosť - DDS). Tí, čo ste už vstúpili si prilepšíte na dôchodku o ďalších 5 až 20% z platu. O koľko presne? Závisí to od výšky príjmu, od celkovej dĺžky doby sporenia. Preto, ak si chcete zachovať životný štandard na dôchodku rovnaký ako ste ho mali počas aktívneho života, potom uvažujte o možnosti sporenia na dôchodok. 
Ľudovo sa tomu hovorí III. Pilier. Tento pilier  vám do konca roka 2010 ponúkal možnosť odpisu zo základu dane vo výške 398,33 Eur/rok (za predpokladu splnenia podmienok: sporenie do min. 55 roku života, a zároveň minimálnej doby sporenia 10 rokov). Paleta produktov pre III. pilier je veľmi široká. Pre správny výber produktu je dôležité poznať nasledujúce základné faktory: aktuálny vek, doba sporenia, výška sporenia, možnosti jednorázových vkladov, zdravotný stav, rizikový a investičný profil investora.  (Poznámka: pre presné stanovenie výšky želaného dôchodku máme k dispozícii „dôchodkovú kalkulačku“)
Pár faktov na záver.
    Prečo by som si mal sporiť na dôchodok? Demografia – starnutie obyvateľstva je hlavným faktom. Hovoria o tom aj prognózy OSN. Do roku 2050 množstvo ľudí vo veku od 65 do 84rokov vzrastie zo 400 miliónov na 1,3 miliardy (3-násobný nárast), pričom vo veku 85 rokov a viac z 26 miliónov na 175 miliónov (6-násobný nárast). Starnutie obyvateľstva je spôsobené nízkou pôrodnosťou a zvyšujúcou sa kvalitou života. Kríza nastane v momente, keď sa súčasné silné populačné ročníky 30- až  40 – ročných dostanú do dôchodkového veku a nebude mať kto robiť na vyplácanie ich dôchodkov.
    Konečné rozhodnutie, či si budete sporiť na vlastný dôchodok je vo vašich rukách. Už len sa správne rozhodnúť.
"Úsmevný pohľad na našu budúcnosť."