Filozofia
 
 
 
 
Chcete dostávať informácie o novinkách priamo do vašej e-mailovej schránky?Filozofia spoločnosti

    Filozofia spoločnosti  sa zakladá na známom slogane „Kto zlyháva pri plánovaní, plánuje si zlyhanie“. 
V súčastnej dobe sú financie neoddeliteľnou, ba až jednou z najdôležitejších súčastí každodenného života. Paradoxom však je, že venujeme veľa času na to, aby sme zarobili peniaze a málo času na rozmýšľanie o tom, na čo zarobené peniaze minieme, resp. sme minuli. Nemáme na to čas? Naučiť sa plánovať si svoje príjmy a výdaje je otázkou pár hodín do mesiaca. Väčšina ľudí však nevie ako na to a ani sa nevedia orientovať v širokej ponuke finančných produktov. Zvyšovaním finančnej gramotnosti, profesionálnym prístupom, orientáciou vo svete financií, aktívnym poradenstvom, otvorenou komunikáciou, dokážeme našich klientov naučiť plánovať si svoje ciele a ukázať im cestu ako sa k nim dopracovať.


Poslanie spoločnosti

    Poslaním našej spoločnosti je poskytovať najkvalitnejšie služby v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania finančných produktov. Spolupracovať s renomovanými spoločnosťami, ktoré poskytujú kvalitné služby a produkty. Neustále monitorovať trh, dopĺňať produktové  portfólio spoločnosti na základe požiadaviek trhu (ponuka, dopyt, vývoj na finančnom a kapitálovom trhu v SR a zahraničí).
Analýzou trhu zabezpečíme odbornú pomoc pre ľudí všetkých sociálnych vrstiev a vekových skupín (fyzické osoby), zároveň uspokojíme potreby podnikateľov (právnické osoby). Analýzou klientovej finančnej situácie, vieme stanoviť diagnózu, a teda navrhnúť klientovi správne riešenie ( produkty, kombinácie produktov). Znamená to zostaviť finančný plán klienta tak, aby pri užívaní produktov dokázal realizovať svoje ciele.
U nás platí náš zákazník náš pán !!! Vždy sme ochotní pre klienta urobiť viac, ako od nás očakáva. Pravidelne ho informujeme a poskytujeme pomoc pri likvidácii poistných udalostí.
Našou kreativitou pri tvorbe Vašich plánov, hľadáme pre Vás originálne riešenia. Sme presvedčení, že iba individuálnym prístupom, cieľavedomou činnosťou a nadčasovými myšlienkami si získame Vašu dôveru. Veríme, že s našou pomocou dosiahnete úspech.
Tešíme sa na spoluprácu

 
 

 Mgr. Erik Chrenko
konateľ spoločnosti